SHAOLINTRÄNING

Shaolintemplet är än idag huvudtemplet för Shaolinskolan för Buddism. Dock är det ytterst få som verkligen blir munkar i själva templet utan det är mer ett resmål och en kulturskatt. Utanför templet finns det en uppsjö av skolor som startats av lärjungar som inte blivit munkar i templet där de lär ut träning till aspirerande elever. Att bli tränad i dessa skolar har högt anseende i Kina och är en chans för eleverna att få bra jobb eller bli skådespelare. Att få träna i själva templet för riktiga munkar är få förunnat och näst intill omöjligt. Shaolintemplet är måna om att sprida och föra vidare kunskapen som finns och har representanter runt om i värden där munkar från templet håller träning. Dessa munkar från templet har startat annex till templet där möjlighet finns att få lära sig riktigt träning från Shaolin.

halsovagen-logo-shaolinkulturcenter

I samarbete med Shaolin Kulturcenter

www.shaolinkulturcenter.se

SHAOLINTRÄNING

Shaolintemplet är än idag huvudtemplet för Shaolinskolan för Buddism. Dock är det ytterst få som verkligen blir munkar i själva templet utan det är mer ett resmål och en kulturskatt. Utanför templet finns det en uppsjö av skolor som startats av lärjungar som inte blivit munkar i templet där de lär ut träning till aspirerande elever. Att bli tränad i dessa skolar har högt anseende i Kina och är en chans för eleverna att få bra jobb eller bli skådespelare. Att få träna i själva templet för riktiga munkar är få förunnat och näst intill omöjligt. Shaolintemplet är måna om att sprida och föra vidare kunskapen som finns och har representanter runt om i värden där munkar från templet håller träning. Dessa munkar från templet har startat annex till templet där möjlighet finns att få lära sig riktigt träning från Shaolin.

I samarbete med Shaolin Kulturcenter

www.shaolinkulturcenter.se

Shaolin Kulturcenter

TRÄNINGSFORMER

TRÄNINGSFORMER

TAI JI

Tai Ji Quan liknar Qigong men är samtidigt ett system för självförsvar och bygger på filosofin om yin och yang.

SHAOLINTRÄNING

KUNG FU

Kung Fu och kommer ursprungligen från Shaolintemplet där hela kroppen tränas med både mental och fysisk träning.

SHAOLINTRÄNING

SJÄLVFÖRSVAR

I försvar kan också ingå attack, att försvara sig innebär då ett flöde av attack och försvar enligt filosofin om yin och yang.

SHAOLINTRÄNING

TAI JI

Tai Ji Quan liknar Qigong men är samtidigt ett system för självförsvar och bygger på filosofin om yin och yang.

SHAOLINTRÄNING

KUNG FU

Kung Fu och kommer ursprungligen från Shaolintemplet där hela kroppen tränas med både mental och fysisk träning.

SHAOLINTRÄNING

SJÄLVFÖRSVAR

I försvar kan också ingå attack, att försvara sig innebär då ett flöde av attack och försvar enligt filosofin om yin och yang.

SHAOLINTRÄNING